Chill, täielik chill …
… kuniks kätte pole jõudnud deadline

Archive for December, 2010

29
Dec

Tööstress

Posted in deadline, töökeskkond  by ruben on December 29th, 2010

European Agency for Safety and Health at Work poolt kokku pandud tööstressi teabelehes tuuakse näideid olukordadest, kus pinge võib muutuda stressiks ja üks neist on selline:

Z töötab mitmerahvuselise töötajaskonnaga IT-ettevõttes süsteemi projekteerijana. Ta saab head palka, tööülesanded on stimuleerivad ning ta on vaba kavandama oma ülesandeid nii nagu meeldib. Paraku on ettevõtte müügiosakond alla kirjutanud lepingule uue kompleksse tarkvarasüsteemi tähtaegse üleandmise kohta, mida tema ja talle alluv projektigrupp alles kavandavad.

Tuleb üsna tuttav ette varem siin kirjutatud lugudest.

Eriti haakub see näide looga, kus ettevõte müüs 4-5 kuud tehtavat tööd 4 nädalase projektina. Ja kui projekt oli juba 12 nädalat kestnud, kutsuti programmeerija kliendile selgitama, miks on projekt 8 nädalat üle tähtaja läinud.

Ei tea, kas mul võib ka selliste tööolude tõttu tööstress olla?

Tags:

6
Dec

Ettenägemine

Posted in deadline, projektid  by ruben on December 6th, 2010

On ammuteada tõde, et programmeerija tööülesannete hulka kuulub pidev ennustamine ja kõikvõimalike olematute probleemidega arvestamine või nende lahendamine.

Alljärgnev on eluline näide ühest sellisest hetkest tarkvaraarendaja igapäevatöös.

13:17 <n> kas sa saaksid mulle mõned kasutuslood saata?
13:17 <n> proovin siis analüüsida
13:17 <n> ja sinu vajadusi ette aimata
13:18 <n> mul on üks selline task ühes projektis, ette näha võimalus, et kunagi peab integreerima ühe teise süsteemiga
13:18 <n> seda süsteemi veel pole, keegi ei tea milline see tuleb, aga võimaluse peaks ette nägema
13:27 <w> sellised ülesanded on lahedad
13:27 <n> see task võttis pmõtselt 1 sekund aega
13:27 <w> ignore lihtsalt?
13:27 <n> mhmh
13:28 <n> ma nägin ette, et kunagi on vaja midagi teha

Tavaliselt nii hästi ei lähe, et ettenägemiste peale kulub vaid sekund. Enamasti kulub selliste asjade peale kuid, kui mitte aastaidki. Ma usun, et meie ettevõttes oleks kulutatud suur osa projekti ajast liideste loomisele, mille abil ehk kunagi tulevikus tehtav teine süsteem võib-olla kuidagi siduda. Ja projekt aina venib ja venib …

5
Dec

Aeglemine

Posted in deadline  by ruben on December 5th, 2010

Tahaks aegelda! Aga ei saa! Surmakriips tungib iga hetkega üha lähemale!

Aegel, täielik aegel …

Nõnda kõlaks siinse veebipäeviku tunnuslause.

Väljapakutud sõna – aeglema
Olemasolev sõna – tšillima, hängima
Selgitus – mõnusasti aega veetma

Allikas: Sõnause tulemused – esitatud sõnad

Tags: , ,