Chill, täielik chill …
… kuniks kätte pole jõudnud deadline

Posts Tagged ‘chill’

5
Dec

Aeglemine

Posted in deadline  by ruben on December 5th, 2010

Tahaks aegelda! Aga ei saa! Surmakriips tungib iga hetkega üha lähemale!

Aegel, täielik aegel …

Nõnda kõlaks siinse veebipäeviku tunnuslause.

Väljapakutud sõna – aeglema
Olemasolev sõna – tšillima, hängima
Selgitus – mõnusasti aega veetma

Allikas: Sõnause tulemused – esitatud sõnad

Tags: , ,