Chill, täielik chill …
… kuniks kätte pole jõudnud deadline

Archive for December, 2012

19
Dec

Ajahinnangud ja analüütikud

Posted in deadline  by Abraham Jewowich on December 19th, 2012

Sattusin hiljuti googeldamise käigus lugema magistritööd infosüsteemi strateegilise analüüsi teemal.

Töös hakkas silma huvitav lõik:

Käesolevas töös on infosüsteemi tarkvara-arenduse mahu hindamiseks
kasutatud vaadeldava ettevõtte tarkvara-arenduse osakonna analüütiku kaasabi, kellega
koostöös määrati kasutuslugude keerukusastmed ning sellest tulenev realiseerimise maht.

Raske oli loetut uskuda – mahu hindamiseks .. kasutatud .. analüütiku kaasabi, kellega määrati .. realiseerimise maht.

Loodetavasti ei olnud tegemist reaalse projektiga, vastasel juhul oleks projektist kindlasti kujunenud tüüpiline näide DDD metoodika rakendamisest.