Chill, täielik chill …
… kuniks kätte pole jõudnud deadline
1
Nov

About

Posted in   by ruben

Deadline driven development – see on midagi, mis mõne jaoks on igapäevane täiesti vältimatu reaalsus, teiste jaoks aga täiesti mõistetamatu lähenemine tarkvaraarendusele.

Deadline driven development – see on:

  1. kellegi teise poolt sulle seatud tähtajad
  2. utoopiliselt lühikesed tähtajad
  3. palju ületunde
  4. eraelu puudumine
  5. pidev “chill” tööl, kuniks kätte pole jõunud tähtajad