Chill, täielik chill …
… kuniks kätte pole jõudnud deadline
24
Aug

Reliisinimed

Posted in deadline, projektid  by ruben on August 24th, 2011

Päevariim:

Tulemas on reliis,
järjekordne kriis.

Arutasime kolleegidega lõunalauas järgmise reliisi teemadel, mille käigus kerkis üles küsimus – millal oli viimane reliis, mis polnud järjekordne kriis? Peale mõningast meenutamist pidime tunnistama fakti, et keegi meist ei ole midagi sellist kunagi kogenud.

Edukas reliis – on see võimalik? Optimistlikumad arvasid, et see on võimalik. Pessimistlikumad jäid seisukohale, et see on müüt.

Olgugi, et võimalikkuse osas jäime eriarvamusele, jõudsime siiski ka ühe kokkuleppeni. Tulevikus *hakkame reliisiharusid nimetama RELEASE_1, RELEASE_2 jne. asemel CRISIS_1, CRISIS_2.

* Kui protsessid, protsessi- ja reliisijuhid vahele ei sekku.

Leave a Reply