Chill, täielik chill …
… kuniks kätte pole jõudnud deadline

Posts Tagged ‘tööstress’

29
Dec

Tööstress

Posted in deadline, töökeskkond  by ruben on December 29th, 2010

European Agency for Safety and Health at Work poolt kokku pandud tööstressi teabelehes tuuakse näideid olukordadest, kus pinge võib muutuda stressiks ja üks neist on selline:

Z töötab mitmerahvuselise töötajaskonnaga IT-ettevõttes süsteemi projekteerijana. Ta saab head palka, tööülesanded on stimuleerivad ning ta on vaba kavandama oma ülesandeid nii nagu meeldib. Paraku on ettevõtte müügiosakond alla kirjutanud lepingule uue kompleksse tarkvarasüsteemi tähtaegse üleandmise kohta, mida tema ja talle alluv projektigrupp alles kavandavad.

Tuleb üsna tuttav ette varem siin kirjutatud lugudest.

Eriti haakub see näide looga, kus ettevõte müüs 4-5 kuud tehtavat tööd 4 nädalase projektina. Ja kui projekt oli juba 12 nädalat kestnud, kutsuti programmeerija kliendile selgitama, miks on projekt 8 nädalat üle tähtaja läinud.

Ei tea, kas mul võib ka selliste tööolude tõttu tööstress olla?

Tags: