Chill, täielik chill …
… kuniks kätte pole jõudnud deadline